Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Wybrany do realizacji

1. Bezpieczne i przyjazne miejskie ulice — nowe drogi i chodniki dla mieszkańców

Kategoria: duży

Planowany koszt: 1 726 000 zł

Zadanie polega na zbudowaniu ciągów pieszych (chodników) wraz ze zjazdami na posesje i budową odwodnienia, budową parkingów i schodów oraz przeprowadzeniem prac przygotow... Czytaj więcej...

Zadanie polega na zbudowaniu ciągów pieszych (chodników) wraz ze zjazdami na posesje i budową odwodnienia, budową parkingów i schodów oraz przeprowadzeniem prac przygotowawczych, w tym wykonaniem pomiarów, robót ziemnych (korytowanie, rozbiórki starych nawierzchni, przepustów) oraz robót wykończeniowych (humusowania skarp) z końcową inwentaryzacją, a także budowie parkingów dla mieszkańców.

Wybrany do głosowania

2. Budowa Placu Zabaw przy ul. Borów oś Piastów

Kategoria: duży

Planowany koszt: 230 134,13 zł

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym, wraz z wykonaniem bezpiecznej nawierzchni z mat gumowych oraz ogrodzenia panelowego.

Wybrany do głosowania

3. Budowa utwardzonych poboczy po obu stronach wraz z odwodnieniem liniowym na ulicy Ocickiej od skrzyżowania z Orląt Lwowskich do przejazdu kolejowego

Kategoria: duży

Planowany koszt: 1 618 100 zł

Wykonanie chodnika z kostki brukowej wraz z odwodnieniem po lewej stronie ulicy Ocickiej, wraz z utwardzeniem poboczy z kostki brukowej i odwodnieniem po prawej stronie u... Czytaj więcej...

Wykonanie chodnika z kostki brukowej wraz z odwodnieniem po lewej stronie ulicy Ocickiej, wraz z utwardzeniem poboczy z kostki brukowej i odwodnieniem po prawej stronie ulicy oraz remont nawierzchni przy budowanym chodniku.

Wybrany do głosowania

4. "Siarkowiec" - Osiedle Marzeń

Kategoria: duży

Planowany koszt: 1 700 000 zł

Wykonanie parkingów, remont drogi dojazdowej bocznej od ul. Sienkiewicza, wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych przy ul. Kopernika i 11 Listopada, remont boiska ze ... Czytaj więcej...

Wykonanie parkingów, remont drogi dojazdowej bocznej od ul. Sienkiewicza, wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych przy ul. Kopernika i 11 Listopada, remont boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Kopernika, zakup urządzeń do streetworkout, budowa boiska do koszykówki, budowa miejsc parkingowych przy ulicy Św. Barbary.

Wybrany do głosowania

5. Tarnobrzeskie Centrum Sportów Plażowych (Gry na piasku: piłka nożna, siatkówka, piłka ręczna, tenis plażowy) + 2 boiska do koszykówki 3x3

Kategoria: duży

Planowany koszt: 558 597,26 zł

Budowa Centrum Sportów Plażowych na Jeziorem Tarnobrzeskim. W skład tego typu centrum sportowego wchodzą: pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej plażowej,

Wybrany do głosowania

6. Wykonanie ujęcia wód siarczkowych dla potrzeb ośrodka leczniczo-rekreacyjnego nad Jeziorem Tarnobrzeskim

Kategoria: duży

Planowany koszt: 688 800 zł

Przedmiotem projektu jest wykonanie ujęcia wód siarczkowych. Projekt obejmuje wykonanie: planu ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne, otworu eksploatacyjnego, dok... Czytaj więcej...

Przedmiotem projektu jest wykonanie ujęcia wód siarczkowych. Projekt obejmuje wykonanie: planu ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne, otworu eksploatacyjnego, dokumentacji hydrogeologicznej.

Wybrany do realizacji

1. "Będzie Bezpieczniej" - Wykonanie monitoringu i oświetlenia Strefy Rekreacyjnej Placu zabaw i Siłowni przy ulicy Kopernika

Kategoria: mały

Planowany koszt: 20 000 zł

Zadanie obejmuje wykonanie monitoringu placu zabaw i siłowni na świeżym powietrzu przy ulicy Kopernika 2,4 i 6, oraz montaż oświetlenia.

Wybrany do realizacji

2. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 11

Kategoria: mały

Planowany koszt: 20 000 zł

Budowa parkingu na 10-15 stanowisk na terenie Szkoły Podstawowej.

Wybrany do realizacji

3. EKO Targowa 13

Kategoria: mały

Planowany koszt: 11 500 zł

Projekt "EKO Targowa 13" zawiera rekultywacje działek nr 2001/4 i 2002/4 położonych przy ul. Targowej i ul. Tracza. Prace na tych działkach będą polegały na: - rekultyw... Czytaj więcej...

Projekt "EKO Targowa 13" zawiera rekultywacje działek nr 2001/4 i 2002/4 położonych przy ul. Targowej i ul. Tracza. Prace na tych działkach będą polegały na: - rekultywacji powierzchni działek: działki nr 2001/4 na całej powierzchni około 200 2 i działki nr 2002/4 na długości 10 m2, - zasiew nowej trawy, - nasadzenie krzewów żywopłotu i drzew,

Wybrany do realizacji

4. Kontynuacja zagospodarowania „Rodzinnego parku rekreacji na Osiedlu Miechocin w Tarnobrzegu”

Kategoria: mały

Planowany koszt: 19 600 zł

Kontynuacja prac związanych z zagospodarowaniem miejskiego terenu użyteczności publicznej w ramach realizowanego projektu pn. „Rodzinny park rekreacji na Osiedlu Miechoci... Czytaj więcej...

Kontynuacja prac związanych z zagospodarowaniem miejskiego terenu użyteczności publicznej w ramach realizowanego projektu pn. „Rodzinny park rekreacji na Osiedlu Miechocin w Tarnobrzegu” zlokalizowanego w obrębie działki om. nr ewid. 403/3 stanowiącej własność Miasta Tarnobrzega, położonej w Tarnobrzegu (obręb 3 — Miechocin) w rozwidleniu dróg gminnych.

Wybrany do realizacji

5. Maszt dzwonowy

Kategoria: mały

Planowany koszt: 20 000 zł

Wykonanie masztu dzwonowego z zadaszeniem i dzwonem, wraz z chodnikiem i tablica informacyjną.

Wybrany do realizacji

6. Monitoring terenu i strefy rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 10

Kategoria: mały

Planowany koszt: 20 000 zł

Zadanie obejmuje zakup, transport i montaż kamery obrotowej (lub innej) na maszcie oświetleniowym (lub w innym miejscu) w bezpośrednim otoczeniu Euroboiska na osiedlu Ser... Czytaj więcej...

Zadanie obejmuje zakup, transport i montaż kamery obrotowej (lub innej) na maszcie oświetleniowym (lub w innym miejscu) w bezpośrednim otoczeniu Euroboiska na osiedlu Serbinów oraz jej podłączenie do systemu monitoringu miasta (dokumentacja techniczna, światłowód itp.)

Wybrany do realizacji

7. Piastów segreguje odpady

Kategoria: mały

Planowany koszt: 19 200 zł

Zamontowanie w pięciu lokalizacjach stacji do selektywnej segregacji odpadów Tudeks 3x50, posiadających unikatowy design oraz precyzyjne wykończenie.

Wybrany do realizacji

8. Podest — molo

Kategoria: mały

Planowany koszt: 20 000 zł

Wykonanie podestu o długości 5 m i szerokości 2 m i połączenie go chodnikiem o długości około 2 m z istniejącym już chodnikiem z kostki brukowej.

Wybrany do realizacji

9. Poprawa bezpieczenstwa na osiedlu Ocice poprzez wykonanie oświetlenia.

Kategoria: mały

Planowany koszt: 19 999,41 zł

Zadanie obejmować ma oświetlenie ciągu pieszo- rowerowego na działce nr 14/17 obręb 6 Ocice, które wykonane będzie na 6 słupach stalowych o wysokości 4m oraz z wykorzysta... Czytaj więcej...

Zadanie obejmować ma oświetlenie ciągu pieszo- rowerowego na działce nr 14/17 obręb 6 Ocice, które wykonane będzie na 6 słupach stalowych o wysokości 4m oraz z wykorzystaniem 6 opraw oświetleniowych parkowych.

Wybrany do realizacji

10. Poprawa estetyki osiedla Nagnajów

Kategoria: mały

Planowany koszt: 20 000 zł

Wymiana trzech tablic ogłoszeniowych na zamykane gabloty ogłoszeniowe. Zakup dwóch tablic korkowych. Renowacja dwóch ławek. Renowacja altany. Zakup drewnianego stołu.

Wybrany do realizacji

11. Relaks na terenach zielonych osiedla "Przywiśle" - kontynuacja

Kategoria: mały

Planowany koszt: 19 300 zł

Dostawa i montaż elementów małej architektury - ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery. Uzupełnienie i wymiana na trasie zmodernizowanych ciągów spacerowych tj. od ul. ... Czytaj więcej...

Dostawa i montaż elementów małej architektury - ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery. Uzupełnienie i wymiana na trasie zmodernizowanych ciągów spacerowych tj. od ul. Waryńskiego i Lasku Bulońskiego - na styku przy Biedronce.

Wybrany do realizacji

12. Remont Alei Lipowej na Osiedlu Dzików etap II

Kategoria: mały

Planowany koszt: 20 000 zł

Aleja Lipowa posiada długość ok. 375 mb, biegnie od ul. Słomki do ul. Szewery. Projekt zakłada wykonanie nowej nawierzchni Alei Lipowej, wymiany obrzeży betonowych na odc... Czytaj więcej...

Aleja Lipowa posiada długość ok. 375 mb, biegnie od ul. Słomki do ul. Szewery. Projekt zakłada wykonanie nowej nawierzchni Alei Lipowej, wymiany obrzeży betonowych na odcinku objętym utwardzeniem, uzupełnienia grysu w celu poprzecznego wyprofilowania.

Wybrany do głosowania

13. Remont chodnika (wymiana płytek chodnikowych na kostkę brukową)

Kategoria: mały

Planowany koszt: 20 000 zł

Demontaż starych płytek chodnikowych- wykonanie podsypki pod kostkę brukową- zagęszczenie podsypki pod kostkę, zakup i położenie nowej kostki brukowej.

Wybrany do realizacji

14. Siłownia na Dębowej Polanie - II etap

Kategoria: mały

Planowany koszt: 16 680 zł

Doposażenie obecnej siłownię o 5 pozostałych zaplanowanych urządzeń. Będą to: orbitrek, wioślarz, twister ze stepperem, narciarz i trenażer nóg – nożyce (2 stanowiska).

Wybrany do realizacji

15. Stół do tenisa stołowego nad Wisłą

Kategoria: mały

Planowany koszt: 13 300 zł

Zainstalowanie zewnętrznego stołu do tenisa stołowego i ławeczki razem z nawierzchnia zapewniająca dobre i bezpieczne warunki do gry.

Wybrany do realizacji

16. Ułożenie kostki brukowej w altanie ogrodowej. Ułożenie kostki (chodnik) do altany ogrodowej

Kategoria: mały

Planowany koszt: 20 000 zł

Ułożenie kostki brukowej w altanie ogrodowej. Doprowadzenie chodnika z kostki brukowej od ulicy Dzikowskiej do altany ogrodowej.

Wybrany do realizacji

17. Wykonanie i montaż bramy wjazdowej do remizy OSP

Kategoria: mały

Planowany koszt: 20 000 zł

Wykonanie i montaż bramy wjazdowej na działkę do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Istniejąca brama jest za wąska, zużyta, skorodowana i nie można wjechać do garażu z p... Czytaj więcej...

Wykonanie i montaż bramy wjazdowej na działkę do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Istniejąca brama jest za wąska, zużyta, skorodowana i nie można wjechać do garażu z pompą dużej wydajności.

Wybrany do realizacji

18. Zielona wyspa w centrum miasta — strefa zabaw i relaksu w centrum Tarnobrzega

Kategoria: mały

Planowany koszt: 20 000 zł

Zagospodarowanie terenu placu szkolnego o wymiarach 32mx30m w taki sposób, aby czas mogły tam spędzać wszystkie dzieci z naszej szkoły. Jedni w Zielonej Sali Rekreacyjnej... Czytaj więcej...

Zagospodarowanie terenu placu szkolnego o wymiarach 32mx30m w taki sposób, aby czas mogły tam spędzać wszystkie dzieci z naszej szkoły. Jedni w Zielonej Sali Rekreacyjnej inni w Strefie Zabaw Kreatywnych dla dzieci w każdym wieku. Uczniowie z przyjemnością będą tam odpoczywać: zarówno ci, którzy muszą aktywnie odreagować stres, jak i tacy, którzy potrzebują wyciszenia i uspokojenia myśli.

Poprzedni projekt
Następny projekt