projekt nr 1

1. Miejskie chodniki - przyjazne i bezpieczne


Lokalizacja

Osiedla Tarnobrzega, na działkach miejskich:
Mokrzyszów, Przywiśle, Sielec,  Ocice, Stare Miasto, Nagnajów, Dzików, Siarkowiec, Miechocin, Serbinów, Wielowieś, Wielopole, Zakrzów, Sobów, Podłęże.

Skrócony opis

Budowa lub remont ciągów pieszych spełniających normy i odpowiednie standardy. Dla nowych chodników wymagane jest wykonanie projektów. Część posiada gotowe projekty, które są w posiadaniu Urzędu Miasta. Chodniki i ciągi piesze wykonane zostaną na działkach należących do miasta w poszczególnych osiedlach Tarnobrzega.

Opis projektu

Budowa lub remont ciągów pieszych spełniających normy i odpowiednie standardy. Dla nowych chodników wymagane jest wykonanie projektów. Część posiada gotowe projekty, które są w posiadaniu Urzędu Miasta. Chodniki i ciągi piesze wykonane zostaną na działkach należących do miasta w poszczególnych osiedlach, wzdłuż wykazanych poniżej lokalizacji na osiedlach Tarnobrzega:
Mokrzyszów - ul.Piekarska od ul.Sienkiewicza do ul.Ludowej  -100.000,00 zł;
Przywiśle - remont (budowa, rozbudowa) osiedlowych ciągów pieszych - 150.000,00 zł;
Sielec - remont (budowa, rozbudowa) osiedlowych ciągów pieszych – 100.000,00 zł;
Ocice - remont (budowa, rozbudowa) osiedlowych ciągów pieszych – 120.000,00 zł;
Stare Miasto - remont (budowa, rozbudowa) osiedlowych ciągów pieszych – 100.000,00 zł;
Nagnajów – budowa ciągów pieszych od wjazdu do schroniska dla psów (ul.Turystyczna) - 110.000,00 zł;
Dzików -  remont chodnika al. Lipowa I etap - 110.000,00 zł;
Siarkowiec - remont ciągu pieszego przy ul. Konopnickiej - I etap - 60.000,00 zł;
Miechocin - remont (budowa, rozbudowa) osiedlowych ciągów pieszych - 100.00,00 zł;
Serbinów - remont (budowa, rozbudowa) osiedlowych ciągów pieszych - 100.000,00 zł;
Wielowieś - remont (budowa, rozbudowa) osiedlowych ciągów pieszych ul. M.K. Białeckiej - i etap - 100.000,00 zł;
Wielopole - remont (budowa, rozbudowa) osiedlowych ciągów pieszych - 100.000,00 zł;
Zakrzów - remont (budowa, rozbudowa) osiedlowych ciągów pieszych – 100.000,00 zł;
Sobów - remont (budowa, rozbudowa) osiedlowych ciągów pieszych - 100.000,00 zł;
Podłęże - przebudowakładki dla pieszych na ul. Kwiatowej w Tarnobrzegu - 110.000,00 zł.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Mieszkańcy Tarnobrzega od lat wskazują potrzebę budowy lub remontu chodników w mieście. Obecna nawierzchnia wielu chodników jest bardzo zniszczona, miejscami wybrakowana lub zalana nierównym betonem czy asfaltem, co powoduje zagrożenie dla osób korzystających z tego chodnika. Po chodnikach poruszają się nie tylko sprawne osoby, ale także osoby z dysfunkcjami narządu ruchu czy wzroku. Poruszaj a się także małe dzieci oraz osoby z dziecięcymi wózkami. Zły stan nawierzchni chodników lub brak chodników stwarza ogromne zagrożenie dla pieszych - zarówno dorosłych, jak również małych dzieci. Powoduje to konflikty między mieszkańcami miasta – pieszymi, a poruszającymi się pojazdami silnikowymi. Jednocześnie wygląd chodników wpływa na estetykę miasta i jakość życia mieszkańców. Dzięki projektowi Tarnobrzeg może zyskać nowe trakty spacerowe dla mieszkańców. To także pierwszy krok do zapewnienia bezpieczeństwa pieszych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykonanie projektów54 500 zł
2Wykonanie ciągów pieszych1 505 500 zł
Łącznie: 1 560 000 zł