projekt nr 1

1. Budowa altany ogrodowej


Lokalizacja

Osiedle Podłęże - działka nr 451/1

Skrócony opis

Wykonanie altany drewnianej, wraz z dachem (gont lub blacha). Podłoże betonowe, kostka lub drewniane. Ławki metalowe lub drewniane. Stolik. Budowa grilla lub jego zakup.

Opis projektu

Wykonanie altany drewnianej, wraz z dachem (gont lub blacha). Podłoże betonowe, kostka lub drewniane. Ławki metalowe lub drewniane. Stolik. Budowa grilla lub jego zakup.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Budowa altany podyktowana jest potrzebą otworzenia miejsca spotkań dla mieszkańców osiedla Podłęże. Spotkań na świeżym powietrzu. Przyczyni się to do integracji społecznej, organizacji imprez rozrywkowych. Z realizacji zadania skorzystają wszystkie grupy wiekowe, osoby starsze, rodzice, dzieci i ich opiekunowie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Dach - gont lub blacha8 000 zł
2Ławki metalowe lub drewniane, stolik1 000 zł
3Grill murowany lub jego zakup1 000 zł
4Podbudowa
5Materiał - drewno
Łącznie: 10 000 zł