projekt nr 5

5. Wykonanie chodnika przy ul. J. Słomki


Lokalizacja

Ul. Słomki w Tarnobrzegu

Skrócony opis

Chodnik zlokalizowany będzie przy ul. Słomki na odcinku od sklepu "SPAR" do ulicy Polnej. Długość chodnika około 260 mb. o szerokości 2m, z kostki betonowej.

Opis projektu

Chodnik zlokalizowany będzie przy ul. Słomki na odcinku od sklepu "SPAR" do ulicy Polnej. Długość chodnika około 260 mb. o szerokości 2m, z kostki betonowej.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Wykonanie chodnika przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców. Obecnie piesi są zmuszeni do korzystania z jezdni.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Opracowanie dokumentacji projektowej20 000 zł
2Wykonanie chodnika160 000 zł
Łącznie: 180 000 zł