projekt nr 2

2. Budowa placu zabaw na osiedlu Mokrzyszów


Lokalizacja

Działka nr 1399/21 w os. Mokrzyszów w Tarnobrzegu

Skrócony opis

Budowa placu zabaw przy ul. Wrzosowej na osiedlu Mokrzyszów. Planowany plac zabaw zlokalizowany byłby na działce nr 1399/21 należącej do Miasta Tarnobrzeg. Niwelacja i wyrównanie terenu, przygotowanie nawierzchni pod urządzenia zabawowe, obsiew trawą terenu, ogrodzenie terenu oraz zakup  i montażu urządzeń zabawowych.

Opis projektu

Przedmiotowe zadanie dotyczy budowy placu zabaw przy ul. Wrzosowej na osiedlu Mokrzyszów. Planowany plac zabaw zlokalizowany byłby na działce nr 1399/21 należącej do Miasta Tarnobrzeg. W ramach przedstawionych poniżej kosztów zaplanowano prace dotyczące niwelacji i wyrównania terenu, przygotowania nawierzchni pod urządzenia zabawowe, obsiewu trawą terenu okalającego przedmiotowe urządzenia, ogrodzenia terenu oraz zakupu i montażu urządzeń zabawowych, tj.: huśtawki wahadłowej dwumodulowej, zestawu zabawowego (wieża z drabinką, ścianką wspinaczkową oraz ślizgawką) oraz karuzeli.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Osiedle Mokrzyszów jest jednym z największych i najbardziej rozległych osiedli Miasta Tarnobrzega. Jego powierzchnia wynosi 11,874 km2 co stanowi około 14% powierzchni całego Miasta. Mokrzyszów odznacza się również na tle pozostałych osiedli miejsko-wiejskich dużą liczbą mieszkańców: 2 394 z czego około 60% stanowi docelowa grupa odbiorców w projekcie tj. rodzice oraz dzieci, które korzystać będą z przedmiotu projektu. Mokrzyszów poza dużą powierzchnią posiada również specyficzną formę, dzielącą osiedle na dwie części o zbitej zabudowie oddzielone od siebie gruntami rolnymi oraz pojedynczymi gospodarstwami. W jednej z części osiedla zlokalizowanej przy stadionie miejskim, powstał plac zabaw wraz siłownią plenerową, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców. W związku z powyższym Mieszkańcy Osiedla coraz częściej wskazują na potrzebę budowy tego typu infrastruktury w drugiej równie mocno zamieszkanej części Mokrzyszowa. W związku z powyższym z inicjatywy Mieszkańców Osiedla, a co za tym idzie obywateli Miasta Tarnobrzega powstał pomysł zgłoszenia opisywanej inwestycji do Budżetu Obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na rok 2022. Powyższa inwestycja pozwoli na stworzenie bezpiecznej strefy zabawy i rekreacji w drugiej części osiedla co umożliwi korzystanie z tego typu infrastruktury wszystkim mieszkańcom Mokrzyszowa jak również przyczyni się do równego dostępu do zabudowy rekreacyjnej i wypoczynkowej Miasta.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Roboty ziemne i rozbiórkowe2 000 zł
2Nawierzchnie2 000 zł
3Ogrodzenia4 000 zł
4Wyposażenie11 500 zł
5Zieleń500 zł
Łącznie: 20 000 zł