projekt nr 3

3. Czyszczenie i malowanie elewacji budynku Domu Osiedlowego w Miechocinie


Lokalizacja

Tarnobrzeg - Osiedla Miechocin, ul. Krzywa 2 (działka gminna ozn. nr ewid. 720, obręb 3-Miechocin)

Skrócony opis

Czyszczenie i malowanie elewacji zewnętrznej i detali architektonicznych budynku Domu Osiedlowego, to jest obramień okiennych, boni elewacyjnych na narożnikach budynku, gzymsu dekoracyjnego wieńczącego ściany parteru budynku o łącznej pow. 302 m2 waz z remontem spękań i miejscowych ubytków w obrębie tynków elewacyjnych zewnętrznych.

Opis projektu

Zgłaszane zadanie inwestycyjne dotyczy budynku Domu Osiedlowego stanowiącego własność Gminy Tarnobrzeg zlokalizowane na działce gminnej ozn. nr ewid. 720 położnej przy ul. Krzywej 2. Zakres rzeczowy zgłaszanego zadania obejmuje czyszczenie i malowanie elewacji zewnętrznej i detali architektonicznych, to jest obramień okiennych, boni elewacyjnych na narożnikach budynku, gzymsu dekoracyjnego wieńczącego ściany parteru budynku o łącznej pow. 302 m2 waz z remontem spękań i miejscowych ubytków w obrębie tynków elewacyjnych zewnętrznych. Konieczność przeprowadzeń i a proponowanego zakresu prac remontowych jest spowodowana zabrudzeniem (zakurzeniem) ścian elewacyjnych budynku, w tym również miejscowym zagrzybieniem i odbarwieniem tynku na północnej szczytowej ścianie elewacyjnej obiektu narażonej na bezpośrednie działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Ostatni raz prace remontowe przy ścianach elewacyjnych budynku były prowadzone w 2006 r. i ze względu na powstałe zabrudzenia oraz odbarwienia i miejscowe ubytki uzasadnia potrzebę przeprowadzenia przedstawionego zakresu prac remontowych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Przeprowadzenie prac remontowych związanych z oczyszczeniem, następnie uzupełnieniem miejscowych ubytków i malowaniem ścian elewacyjnych zewnętrznych niewątpliwie pozwoli na wyeksponowanie walorów architektoniczno - estetycznych budynku. Przedmiotowy obiekt został wzniesiony w latach 1893 - 1894 w stylu eklektycznym łączącym rozwiązania architektoniczne typowe dla okresu baroku i klasycyzmu. Ponadto budynek jest zlokalizowany przy głównej drodze wjazdowej do miasta - ul. Mickiewicza w ścisłym centrum Osiedla Miechocin, co uzasadnia przeprowadzenie opisanego zakresu prac remontowych. Ze względu na lokalizację wewnątrz budynku dwóch dużych sal do odbywania zebrań oraz pomieszczeń bibliotecznych Filii Nr 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Dr Michała Marczaka w Tarnobrzegu przedmiotowy obiekt służy tak zarówno mieszkańcom osiedla Miechocin, jak również innym mieszkańcom miasta (czytelnikom) korzystającym z usług biblioteki oraz działaczom lokalnych stowarzyszeń.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Czyszczenie elewacji zewnętrznej budynku o pow. 302 m2 - Koszt pow.302 m2 x 20,00 zł6 040 zł
2Malowanie elewacji zewnętrznej budynku o po w. 302 m2 - pow. 302 m2 x 40,00 zł12 080 zł
3Remont spękań i miejscowych ubytków1 880 zł
Łącznie: 20 000 zł