projekt nr 7

7. Mural "Tarnobrzeg - Naprzód w kierunku gwiazd"


Lokalizacja

Jedna ze ścian na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika. Ul.Jachowicza 13

Opis projektu

Realizacja zaprojektowanego przez Michała Stępnia (www.michalstepien.art)  zewnętrznego muralu o powierzchni około 70 m2, na którego wykonanie przeznaczono jedną ze ścian budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Projekt muralu powstał z miłości do Tarnobrzega i dumy z bycia jego mieszkańcem. Autor projektu nawiązuje do historii miasta (jednym z głównych elementów muralu jest herb szlachecki Leliwa) oraz wspaniałych walorów przyrodniczych, których symbolem stało się jezioro. Tym samym sięga w przeszłość, ale wskazuje też świetlaną przyszłość,  w ślad za dewizą wspomnianego herbu głoszącą „Tendite in astra viri”, czyli „naprzód do gwiazd”. Jezioro Tarnobrzeskie widniejące na muralu ma także symbolizować możliwości ciągłego przeobrażania i rozwoju, odnowienia połączenia z naturą, wartość tkwiącą w pracy nad sobą. Dlatego też ściana budynku liceum uznana została przez Autora projektu za idealne miejsce na realizację projektu. Mural w swoim zamyśle ma inspirować młodzież szkolną oraz mieszkańców i mieszkanki dzielnicy, jak i całego Tarnobrzega. Inspirować do rozwoju, podnosić morale dumą z bycia częścią tak wyjątkowej społeczności  i zachęcać do podążania („naprzód do gwiazd” ) za marzeniami, czemu towarzyszyć powinna czuła uwaga zwrócona w kierunku naszego miasta, jego historii i przyrodniczych walorów, które to połączone ze sobą, tworzą przestrzeń sprzyjającą kreatywności. Przestrzeń tętniąca historią, ale też wszechobecnym życiem, podsyca ciekawość świata i kieruje ku nauce. W projekcie ważnym elementem jest kosmos, ściśle związany z Patronem liceum Mikołajem Kopernikiem. Nawiązuje on do nieograniczonych możliwości stojących przed młodymi ludźmi, których pasja do nauki przyciągnęła do liceum, na którym mural powstanie. Projekt ma skłaniać do refleksji nad historią, związkiem człowieka z przyrodą i rolą szacunku dla obydwu w życiu każdego z nas, ale także pokazywać piękno Tarnobrzega, które na muralu odzwierciedlone jest w widoku gwiazd i kosmosu nad naszym  jeziorem.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Przygotowanie projektu i szablonów pod mural3 700 zł
2Wynajem rusztowania2 500 zł
3Zakup materiałów4 000 zł
4Wymalowanie wzoru5 000 zł
5Dojazd, nocleg, koszty logistyczne2 500 zł
Łącznie: 17 700 zł