projekt nr 8

8. Naprawa części ulicy i chodnika z kostki brukowej


Lokalizacja

Ulica pomiędzy blokami Wyspiańskiego 4 i 6 (działka 2023/2) i chodnik przy bloku ul. Wyspiańskiego 8 od strony ronda Gracjana Froga.

Skrócony opis

Wykonanie remontu kapitalnego jezdni z kostki brukowej - zdemontowanie kostki i dokonanie wyrównania poprzez podsypkę i powrotne ułożenie  - 120mb.
Wykonanie remontu części chodnika - zdemontowanie kostki brukowej, usuniecie korzeni drzew, dokonanie podsypki celem wyrównania i ponowne ułożenie - 80 mb.

Opis projektu

Wykonanie remontu kapitalnego jezdni z kostki brukowej - zdemontowanie kostki i dokonanie wyrównania poprzez podsypkę i powrotne ułożenie  - 120mb.
Wykonanie remontu części chodnika - zdemontowanie kostki brukowej, usuniecie korzeni drzew, dokonanie podsypki celem wyrównania i ponowne ułożenie - 80 mb.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

W/w jezdnia i chodnik wymagają kapitalnego remontu ze względu na duże wybrzuszenie i zapadnięcie, przez co stanowią zagrożenie bezpieczeństwa dla ruchu pojazdów i przechodniów. Korzystać będą mieszkańcy osiedla oraz całego miasta.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Naprawa jezdni z kostki brukowej12 000 zł
2Naprawa chodnika z kostki brukowej8 000 zł
Łącznie: 20 000 zł