projekt nr 2

2. Modernizacja bocznych ulic - Stanisława Wyspiańskiego i Jana Tracza


Lokalizacja

Od ulicy głównej Wyspiańskiego do ul. Tracza

Skrócony opis

Wykonanie nowego parkingu dla sam. os. wzdłuż ogrodzenia SP nr 4 - wis a wis budynku ul. Wyspiańskiego 12, wykonanie oświetlenia ulic - od Wyspiańskiego do ul. Tracza, zerwanie trylinki i dokonanie podsypki pod nawierzchnią asfaltową - na całej długości I-go segmentu garaży, wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni od ul. Wyspiańskiego do ul. Tracza i wykonanie oznakowań poziomych i pionowych.

Opis projektu

Wykonanie nowego parkingu dla samochodów osobowych wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 4 - wis a wis budynku ul. Wyspiańskiego 12, wykonanie oświetlenia ulic - od Wyspiańskiego do ul. Tracza, zerwanie trylinki i dokonanie podsypki pod nawierzchnią asfaltową - na całej długości I-go segmentu garaży, wykonanie nawierzchni asfaltowej jezdni od ul. Wyspiańskiego do ul. Tracza i wykonanie oznakowań poziomych i pionowych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Celem realizacji projektu jest zwiększenie ilości miejsc parkowania samochodów, zwiększenie drążności ruchu kołowego pojazdów, ułatwienie bezpiecznego parkowania, poprzez wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na całej długości w/w ulic, oraz zwiększenie bezpieczeństwa osób przemieszczających się w tym rejonie w porze nocnej. Projekt będzie służył okolicznym mieszkańcom, oraz petentom przybywającym do instytucji zlokalizowanych w budynku przy ul. Wyspiańskiego 12.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykonanie parkingu80 000 zł
2Usunięcie trylinki i dokonanie podsypki pod nawierzchnię40 000 zł
3Wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej jezdni120 000 zł
4Wykonanie oświetlenia ulic90 000 zł
5Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego20 000 zł
Łącznie: 350 000 zł