projekt nr 11

11. Relaks na terenach zielonych Osiedla „PRZYWIŚLE"


Lokalizacja

Tereny zielone Osiedla, alejka spacerowa na skarpie od ul. Waryńskiego do „Lasku Bulońskiego", i miejsca wskazane na terenie miejskim, kontynuacja.

Skrócony opis

Dostawa wraz z montażem: ławek, koszy parkowych, stojaka na rowery oraz zestawów na odchody czworonożnych pupili. Proponowane: Ławka min. 150, rura gięta, z oparciem (jak uprzednio); kosz uliczny w konstrukcji betonowej lub stylowej stalowy; kosz na psie odchody w podobnym stylu; stojak na rowery stalowy z rur min 5-stanowisk. Zalecany dobór w podobnym stylu architektonicznym.

Opis projektu

Projekt obejmuje dostawę wraz z montażem: ławek, koszy parkowych, stojaka na rowery oraz zestawów na odchody czworonożnych pupili,. Stanowi to kontynuację działań wg BO z 2020. Przewidziana realizacja będzie uzupełnieniem do opracowywanego projektu Zagospodarowania terenów zielonych Osiedla.
Proponowane: Ławka min. 150, rura gięta, z oparciem (jak uprzednio); kosz uliczny w konstrukcji betonowej lub stylowej stalowy; kosz na psie odchody w podobnym stylu; stojak na rowery stalowy z rur min 5-stanowisk. Zalecany dobór w podobnym stylu architektonicznym.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Uzupełnienia i wymiana na ławek, dostawienie koszy pałkowych - w tym wyraźnie oznaczonych 2-3 zestawów na pozostałości po czworonożnych pupilach oraz stojaka na rowery w obrębie altany NATURA2000 poprawią wygodę spacerujących mieszkańców Osiedla oraz gości przejeżdżających i odpoczywających naszymi ścieżkami Te drobne elementy infrastruktury podniosą estetykę terenów, pozwolą zachować czystość, być może nauczą dobrych nawyków właścicieli piesków, a przede wszystkim umilą przebywanie 113 powietrzu spacerującym i wpiszą się w planowane działania projektu zagospodarowania terenów zielonych naszego Osiedla podnosząc wydatnie atrakcyjność „Przywiśla".

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Ławki 1-150, rurowe, z oparciem (11x850)9 350 zł
2Kosze parkowe (8x850)6 800 zł
3Zestaw koszy dla psów (3x800)2 400 zł
4Stojak na rowery min 4x, rurowy (1x1600)1 400 zł
Łącznie: 19 950 zł