projekt nr 12

12. Remont Alei Lipowej na Osiedlu Dzików


Lokalizacja

Tarnobrzeg, Osiedle Dzików, Aleja Lipowa

Skrócony opis

Wykonania utwardzenia terenu Alei Lipowej, wymiany obrzeży betonowych na odcinku objętym utwardzeniem.

Opis projektu

Aleja Lipowa posiada długość ok. 375 mb, biegnie od ul. Słomki do ul. Szewery. Jest szlakiem spacerowym. Pokryta jest grysem kamiennym o niskiej granulacji, posiada obrzeże betonowe. Została wykonana ok. 25 lat temu. Od tego czasu nie był wykonany remont ani jej renowacja. Na przeważającej długości rzędna terenu otaczającego jest powyżej rzędnej samej alejki mimo, że posiada przepuszczalną podbudowę gromadzi się na niej woda opadowa, szczególnie w jej części zaniżonej. Aleja nie posiada odprowadzenia wody podłużnego ani poprzecznego, nie posiada także żadnego odwodnienia. Na całej jej długości krawężniki znajdują się powyżej powierzchni alejki.
Występuje konieczność wykonania utwardzenia terenu Alei Lipowej, wymiany obrzeży betonowych na odcinku objętym utwardzeniem.
Nr ewidencyjny działki 639/14.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Aleja Lipowa jest uczęszczanym szlakiem spacerowym osób starszych a także matek z małymi dziećmi w wózkach. Korzystają z niej mieszkańcy Osiedla Dzików oraz Podłęże, szczególnie mieszkańcy pobliskich bloków oraz domów jednorodzinnych. Powstające wskutek opadów oraz topnienia śniegu na powierzchni alei rozlewiska znacznie utrudniają korzystanie z niej. Powodują konieczność poruszania się po sąsiadujących z aleją trawnikach. Celem realizacji projektu jest jej renowacja polegająca na wykonaniu odwodnienia i wyrównaniu jej powierzchni w celu przywrócenia jej pełnej funkcjonalności. Wykonanie zadania wpłynie na jakość wypoczynku i jakość życia mieszkańców miasta.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Częściowe wykonanie utwardzenia terenu Alei Lipowej20 000 zł