projekt nr 4

4. "Siarkowiec" - Osiedle Marzeń


Lokalizacja

Osiedle Siarkowiec w Tarnobrzegu

Skrócony opis

Budowa placu zabaw - montaż dodatkowych urządzeń zabawowych, do Street workout, nowego ogrodzenia. Remont boiska - wymiana nawierzchni, siatek i bramek. Budowa parkingów. Zmiana Organizacji ruchu na ul.Św. Barbary. Budowa drogi dojazdowej. Remont chodnika. Rozbudowa Siłowni. Wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów.

Opis projektu

Projekt swym zakresem obejmuje realizacje wielu potrzebnych na Osiedlu działań, inwestycji, na które mieszkańcy nie mogą doczekać się już od wielu lat.
1. Dokończenie budowy placu zabaw przy ulicy Kopernika poprzez montaż dodatkowych urządzeń zabawowych, urządzenia do Street workout, budowy nowego ogrodzenia.
2. Remont Boiska przy ulicy Kopernika poprzez wymianę nawierzchni, siatek i bramek.
3. Budowa parkingów przy blokach Kopernika 26 i 28 wzdłuż ulicy Św. Barbary.
4. Zmiana Organizacji ruchu na ulicy Św. Barbary wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym, uruchomienie ciągu pieszo rowerowego.
5. Budowa drogi dojazdowej do bloków przy ulicy 11 Listopada 6 i 6A oraz Listopada 8 wraz z budową parkingów.
6. Budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy ulicy Św. Barbary w sąsiedztwie bramy Ogrodów działkowych ROD "Siarkopol".
7. Remont Chodnika przy ulicy Marii Konopnickiej druga strona.
8. Rozbudowa Siłowni przy ulicy Kopernika.
9. Wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów w obrębie Osiedla Siarkowiec.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Ze względu na fakt że założone w projekcie zadania od wielu lat są oczekiwane przez mieszkańców a nie znajdują się w Budżecie Miasta Tarnobrzega, przez co nie mają szans na realizacje, Budżet Obywatelski zdaje się być ostatnią szansą. Wiele założonych w projekcie zadań to zadania które są już rozpoczęte i niedokończone przez brak środków w Budżecie Miasta. Wszystkie mają służyć mieszkańcom i polepszyć codzienne funkcjonowanie lokalnej społeczności. Wymienione zadania w zakresie remontów dotyczą zdegradowanej infrastruktury wymagającej natychmiastowych działań. Dokończenie np placu zabaw to elementarny obowiązek w zakresie rozwoju fizycznego dzieci i ich bezpieczeństwa.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Dokończenie placu zabaw263 443,27 zł
2Remont boiska200 000 zł
3Budowa Parkingu przy Kop 26 i 28400 000 zł
4Zmian Organizacji ruchu ulicy Św. Barbary30 000 zł
5Budowa Drogi Dojazdowej400 000 zł
6Budowa Dodatkowych Miejsc park. przy ulicy Św. Barbary 740 000 zł
7Remont chodnika przy ulicy M. Konopnickiej100 000 zł
8Rozbudowa Siłowni przy ulicy Kopernika50 000 zł
9Wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów50 000 zł
Łącznie: 1 533 443,27 zł