projekt nr 6

6. Wykonanie ujęcia wód siarczkowych dla potrzeb ośrodka leczniczo-rekreacyjnego nad Jeziorem Tarnobrzeskim


Lokalizacja

Tarnobrzeg, działka nr 972/6 lub nr 972/1 lub nr 973/1, obręb Machów

Skrócony opis

Wykonanie ujęcia wód siarczkowych, obejmujące:
- projekt robót geologicznych,
- plan ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne,
- otwór eksploatacyjny,
- dokumentacja hydrogeologiczna.

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest wykonanie ujęcia wód siarczkowych.
Projekt obejmuje wykonanie:
- projektu robót geologicznych,
- planu ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne,
- otworu eksploatacyjnego,
- dokumentacji hydrogeologicznej.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Obserwowane od co najmniej kilkunastu lat rosnące zapotrzebowanie na terapie oparte na naturalnych surowcach leczniczych, moda na aktywny odpoczynek oraz rozwijająca się turystyka uzdrowiskowa, powodują stały wzrost zainteresowania ośrodkami oferującymi tego rodzaju usługi. Z kolei duże zapotrzebowanie społeczne na tego rodzaju usługi powoduje wzrost zainteresowania potencjalnych inwestorów chętnych do budowy nowych ośrodków oraz modernizacji istniejącej bazy zabiegowej i pobytowej. Dla mieszkańców Tarnobrzega może to oznaczać powstanie znacznej ilości miejsc pracy w tej branży usług.
Badania geologiczne, które były wykonywane w trakcie eksploatacji złoża siarki Machów oraz Studium możliwości występowania i wykorzystania wód leczniczych i termalnych w Tarnobrzegu Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie potwierdzają występowanie wód siarczkowych w rejonie Jeziora Tarnobrzeskiego o parametrach przydatnych w baneoterapii. Zagospodarowanie tych wód jest celem inwestycyjnym jak najbardziej uzasadnionym z punktu widzenia ryzyka geologicznego. Warto podkreślić także, że wykonanie ujęcia wód siarczkowych dla potrzeb ośrodka leczniczo - rekreacyjnego nad Jeziorem Tarnobrzeskim pozwoli w przyszłości na powstanie zakładu górniczego, co będzie kontynuacją tarnobrzeskich tradycji górniczych związanych ze złożami siarki rodzimej. Powstanie ośrodka leczniczo-rekreacyjnego nad Jeziorem Tarnobrzeskim może oznaczać wykorzystanie jego walorów nie tylko w okresie letnim. Wody siarczkowe mają długą tradycję w stosowaniu do celów balneoterapeutycznych. Ich właściwości pozwalają na wykonywanie zabiegów o szerokim spektrum działania. Podstawowymi zabiegami leczniczymi z zastosowaniem tych wód są kąpiele lecznicze - wannowe i basenowe oraz płukania przyzębia.
Głównym wskazaniem do stosowania kąpieli w wodach siarczkowych są choroby układu ruchu, w szczególności reumatyczne, o charakterze zwyrodnieniowym, urazowym i neurologicznym, przewlekłe choroby zapalne i atopowe skóry itd.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Projekt robót geologicznych17 220 zł
2Plan ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne1 230 zł
3Odwiercenie otworu528 900 zł
4Dokumentacja hydrogeologiczna67 650 zł
Łącznie: 615 000 zł