projekt nr 10

10. Pieszy bezpieczny na drodze


Lokalizacja

Osiedle Nagnajów.

Skrócony opis

Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego w formie linii akustyczno — wibracyjnych przed przejściem dla pieszych na ul. Wisłostrada od strony wiaduktu. Montaż lampy hybrydowej oświetlającej przejście dla pieszych ul. Wisłostrada od skrzyżowania z ul. Partyzantów. Montaż lustra drogowego poprawiającego widoczność wyjazdu z ul. Różanej. Montaż 2 znaków drogowych B-33-20 na ul. Szewskiej.

Opis projektu

Projekt dotyczy :
1. Wykonania oznakowania poziomego grubowarstwowego w formie linii akustyczno — wibracyjnych przed przejściem dla pieszych na ul. Wisłostrada od strony wiaduktu.
2. Montaż lampy hybrydowej oświetlającej przejście dla pieszych ul. Wisłostrada od skrzyżowania z ul. Partyzantów.
3. Montaż lustra drogowego poprawiającego widoczność wyjazdu z ul. Różanej.
4. Montaż 2 znaków drogowych B-33-20 na ul. Szewskiej.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Projekt poprawi bezpieczeństwo w ruchu pieszych oraz ograniczy prędkość pojazdów w ruchu kołowym. Będzie służył wszystkim mieszkańcom osiedla Nagnajów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Oznakowanie poziome6 000 zł
2Lampa hybrydowa12 000 zł
3Lustro drogowe1 000 zł
4Dwa znaki drogowe500 zł
Łącznie: 19 500 zł